Statuskoder

Förståelse för Statuskoder och deras betydelse för SEO

Statuskoder är svar som skickas från en webbserver till en webbläsare (som Chrome eller Firefox) för att kommunicera hur en begäran om att hämta en webbsida har behandlats. De spelar en viktig roll i sökmotoroptimering (SEO) eftersom de påverkar hur sökmotorer som Google uppfattar och interagerar med din webbplats.

Vad är Statuskoder?

Statuskoder är tresiffriga nummer som ges som svar på HTTP-begäran. Varje kod har en specifik betydelse och indikerar om en specifik HTTP-begäran har slutförts framgångsrikt eller om det finns några problem. De är indelade i fem klasser: 1xx (information), 2xx (framgång), 3xx (omdirigering), 4xx (klientfel) och 5xx (serverfel).

Hur påverkar Statuskoder SEO?

Statuskoder påverkar SEO på flera sätt. Till exempel, om en sida på din webbplats ständigt returnerar en 404 (sidan hittades inte) statuskod, kan det signalera till sökmotorer att sidan inte längre är relevant, vilket kan påverka din webbplats ranking. Å andra sidan kan en 301 (permanent omdirigering) statuskod hjälpa till att bevara din webbplats SEO-värde när man flyttar innehåll från en URL till en annan.

Vanliga Statuskoder och deras betydelse

200 OK


Detta är den ideala statuskoden som indikerar att allt fungerar som det ska. Det betyder att servern framgångsrikt har bearbetat begäran och att sidan är tillgänglig.

301 Moved Permanently


Denna statuskod används när en sida har flyttats permanent till en ny URL. Det är viktigt för SEO eftersom det hjälper till att föra över länkjuice från den gamla URL:en till den nya.

404 Not Found


Denna statuskod betyder att servern inte kunde hitta den begärda sidan. Detta kan vara skadligt för SEO om det finns många 404-fel på din webbplats, eftersom det kan leda till en dålig användarupplevelse.

500 Internal Server Error


Denna statuskod indikerar att servern stött på ett internt fel och inte kan slutföra begäran. Detta kan påverka SEO negativt eftersom det kan förhindra sökmotorer från att crawla och indexera sidor på din webbplats.

Att förstå och övervaka statuskoder på din webbplats är viktigt för att upprätthålla en hälsosam och sökmotorvänlig webbplats. Genom att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem kan man förbättra din webbplats SEO och användarupplevelse.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *