Core Web Vitals

En djupgående förståelse för Core Web Vitals

Core Web Vitals är en uppsättning specifika faktorer som Google anser vara avgörande för en webbsidas totala användarupplevelse. De består av tre specifika sidmätningar: Största innehållsmålet (LCP), Första inmatningsfördröjningen (FID) och Kumulativ layoutförskjutning (CLS). Dessa mätningar belyser tre viktiga aspekter av användarupplevelsen – laddningsprestanda, interaktivitet och visuell stabilitet.

Största innehållsmålet (LCP)

Största innehållsmålet (LCP) mäter laddningstiden för det största innehållet på sidan. Detta kan vara en stor textblock, en bild eller en video. LCP är viktigt eftersom det ger en indikation på hur snabbt en besökare kan börja interagera med sidans innehåll. En bra LCP-tid är under 2,5 sekunder.

Första inmatningsfördröjningen (FID)

Första inmatningsfördröjningen (FID) mäter tiden från när en användare först interagerar med din sida (till exempel genom att klicka på en länk eller trycka på en knapp) till tidpunkten då webbläsaren faktiskt kan börja bearbeta den händelsen. En bra FID-tid är mindre än 100 millisekunder. Detta är viktigt eftersom det ger en indikation på hur snabbt en webbsida kan svara på en användares interaktion.

Kumulativ layoutförskjutning (CLS)

Kumulativ layoutförskjutning (CLS) mäter hur mycket sidans innehåll förskjuts under laddningen. Om element på sidan flyttar sig runt under laddningen kan det vara förvirrande och irriterande för användaren. En bra CLS-poäng är mindre än 0,1.

Hur Core Web Vitals påverkar SEO

Google har meddelat att Core Web Vitals kommer att bli en rankingfaktor i deras algoritm från maj 2021. Detta innebär att webbplatser som presterar bra på dessa mätningar kommer att ha en fördel i sökresultaten. Det är därför viktigt för webbplatsägare och SEO-specialister att förstå och optimera dessa mätningar.

Verktyg för att mäta Core Web Vitals

Det finns flera verktyg som kan användas för att mäta Core Web Vitals, inklusive Googles egna verktyg som PageSpeed Insights och Search Console. Dessa verktyg ger detaljerad information om hur din webbplats presterar på varje mätning och ger förslag på hur man kan förbättra dem.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *