Webbplatsstruktur

När du skapar en webbplats är det viktigt att tänka på sidornas struktur och hur detta påverkar din webbplats. Dessutom måste du vara uppmärksam på metadata för varje sida, eftersom detta kan bidra till att förbättra din placering på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Det första steget är att skapa en webbplatskarta. Detta är en karta över din webbplats som visar sidornas hierarki och hur de är länkade till varandra. Webbplatskartan hjälper sökmotorerna att indexera dina sidor på rätt sätt och att förstå sambanden mellan dem.

När det gäller webbplatsens struktur finns det tre huvudtyper: hierarkisk, platt och djup. Hierarkiska webbplatser har en toppdomän (TLD)och sedan undernivåer som innehåller innehållet. Den här webbplatsen är ett exempel på en hierarkisk webbplats.

En platt webbplatsstruktur har inga nivåer och alla sidor finns på en nivå. Ett exempel på detta är om du har en lista över evenemang, t.ex. workshops eller konferenser, och varje evenemang finns på en egen sida med relevant information om evenemanget – det är en platt webbplatsstruktur.

Djupa webbplatser har flera nivåer i hierarkin där vissa länkar till andra inom samma domän och andra länkar till externa webbplatser. Dessa typer av webbplatser behöver mer tid för att sökmotorerna ska kunna krypa. En företagskatalog skulle använda en djup webbplatsstruktur eftersom den tillhandahåller en djup, strukturerad samling av relaterat innehåll om företag, deras produkter eller tjänster i många olika kategorier. Exempelav en djup webbplatsstruktur är:

– ett uppslagsverk på nätet. Detta kommer att vara strukturerat i olika kategorier för sidor för varje bokstav eller ämnesområde, och sedan vidare i underkategorier. Dessa har länkar till andra ämnen inom samma område, men ger också länkar till andra webbplatser som är relevanta för det aktuella ämnet.

– en återförsäljare på nätet som säljer flera produkter med en egen kategoristruktur som länkar till andra produkter på webbplatsen och även till externa webbplatser.

Strukturen på din webbplats påverkar om sökmotorerna visar ditt innehåll korrekt i SERP så du bör tänka på detta när du utformar din webbplats, särskilt om du vill att den ska visas högst upp i SERP. Metadata är viktigt eftersom det belyser vad användarna skulle se i ett utdrag av sökresultatet. Med denna information kan de avgöra om de ska klicka pålänken eller gå till nästa resultat.

Scroll to Top