On-page SEO


On-page SEO är en metod för att optimera enskilda webbsidor så att de rankas högre och får mer organisk trafik på sökmotorns resultatsidor (SERP).

Målet med on-page SEO är att se till att din webbplats innehåll och struktur är optimerad för Google och andra sökmotorer, så att de bättre kan förstå vad din webbplats handlar om och placera den högre i sina sökresultat.

On-page SEO kan delas in i två huvudkategorier: innehållsoptimering och teknisk optimering.

Optimering av innehåll

1. Sökordsforskning: Det första steget i en strategi för innehållsoptimering är sökordsforskning. Du måste identifiera vilka nyckelord du vill rikta in dig på och sedan skapa innehåll kring dessa nyckelord som kommer att ge responsfrån din målgrupp.

2. Titeltaggar och metabeskrivningar: Du bör se till att din titeltagg inte är längre än 55 tecken och att din metabeskrivning inte är längre än 155 tecken. Dessa är det första som sökmotorerna ser när de går igenom din webbplats, så det är viktigt att se till att de är både högkvalitativa och rika på nyckelord.

3. Rubriktaggar: Du bör använda rubriktaggar (H1, H2 osv.) för att strukturera ditt innehåll och ange för sökmotorerna vilka delar av din sida som är viktigast.

4. Optimering av bilder: Du bör alltid inkludera bilder på dina webbsidor, men se till att optimera dem för webben genom att inkludera nyckelord i filnamnenoch lägga till alternativ text (alt-text) som beskriver bilden korrekt.

5. Innehållets längd: Google har uppgett att den idealiska innehållslängden för en webbsida är mellan 2 000 och 3 000 ord. Du bör dock aldrig offra kvalitet för kvantitet – publicera bara innehåll om det är av högsta kvalitet.

Teknisk optimering

1. URL-struktur: Dina URL:er ska vara korta, innehålla många nyckelord och vara lätta att förstå. Se till att undvika att använda parametrar och sessions-ID i dina webbadresser.

2. Sidans laddningshastighet: Du måste se till att dina webbsidor laddas snabbt så att du inte förlorar potentiella besökare på grund av långsamma laddningstider. Det finns ett antal sätt att förbättra sidans laddningshastighet, bland annat genom att komprimeradina bilder, genom att använda caching i webbläsaren och utnyttja ett nätverk för leverans av innehåll.

3. Sidomdirigeringar: Du bör undvika att använda 302-omdirigeringar för permanenta URL-ändringar eftersom detta kan påverka både organiska placeringar och sidans laddningshastighet. Du bör använda 301 omdirigeringar när det är möjligt.

4. Webbplatsnavigering: Webbplatsnavigering är viktig eftersom den gör det möjligt för besökarna att enkelt ta sig runt på din webbplats – vilket förbättrar användarupplevelsen på din webbplats. Se till att alla länkar på din webbplats fungerar korrekt genom att validera dem regelbundet.

Du kan kontrollera om alla länkar fungerar korrekt i Webmaster Tools under “Diagnostics” -> “HTML suggestions”.

5. Bildnamn: inkludera nyckelord i namnet på dina bilder så att de fångas upp av sökmotorer.

6. Robots.txt-filen: Du bör skapa en robots.txt-fil för att tala om för sökmotorerna vilka sidor på din webbplats som de får gå igenom och indexera.

7. Webbplatskartor: En sitemap är en förteckning över alla webbadresser på din webbplats. Du kan skapa en sitemap med hjälp av ett antal olika verktyg, bland annat XML Sitemaps eller Google XML Sitemaps.

8. Google Analytics: Du bör installera Google Analytics på din webbplats så att du kan följa hur många besökare du får, varifrån de kommer och vilka sidor de besöker på din webbplats. Denna information kan användas för att förbättra din webbplats SEO-strategi.

Genom att följa dessa enkla tips kan duförbättra din webbplats on-page SEO och öka antalet besökare på din webbplats. Det är dock viktigt att komma ihåg att förbättring av on-page SEO bara är en del av en övergripande strategi.

Scroll to Top